Shenlong, 神龙

Jia hao 2019 shenlong zbrushsketch

Shenlong, 神龙。

A 3D Sketching of the Mythological Chinese Dragon.