Chrysíndra

An underwater golden salamander creature.