Thálassian

Jia hao 2016 08 thalassian comp side 01
Jia hao 2016 08 thalassian comp side clay 01

Thálassian, an underwater alien being.